حفره گودال -گمانه

محاسبه حداقل تعداد گمانه‌ها||فاصله بین گمانه‌ها

محاسبه حداقل تعداد گمانه‌ ها :

برای محاسبه‌ی حداقل تعداد گمانه، در قدم اول شما را با مفهوم شناسایی‌ ژئوتکنیکی آشنا می‌کنیم.

شناسایی‌های ژئوتکنیکی به مجموعه ای از اقدامات و مطالعاتی گفته می‌شود که باعث شناخت مشخصات مهندسی لایه‌های زمین می‌شود.

این اقدامات حاوی بررسی نقشه‌های زمین‌شناسی و زمین‌شناسی مهندسی با مقیاس مناسب، بررسی گزارش لایه‌های زمین در ساختگاه‌های مجاور، بازدید از برش‌ها و مقاطع خاک موجود،

انجام مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک از طریق حفر گمانه وانجام برسی های آزمایشگاهی می‌باشد.

معرفی مفاهیم مهم و پرکاربرد :

گمانه:

عبارت است از حفاری در زمین، به منظور شناخت خواص مهندسی خاک و مقاومت خاک، حفاری می‌تواند به  دو شکل دستی با رعایت مسائل فنی و ایمنی خاص، و یا با ماشین حفاری انجام شود.

لایه‌بندی پیچیده: 

عبارت است از آن شرایطی از لایه‌های خاک، که حالت آن‌ها به صورت منحنی با شیب تند، و جنس آن‌ها نیز متنوع باشند.

همچنین در حالتی که لایه‌های خاک درکنار گسل‌ها یا نزدیک رودخانه‌ها یا پای شیب‌ها بوده و همچنین تفسیر لایه بندی مشکل باشد، آن را به عنوان لایه‌بندی پیچیده در نظر می‌گیریم.

لازم به ذکر است، در لایه‌بندی پیچیده، فاصله حداقل ۳۰ متر ،بین همه گمانه‌ها قابل قبول است.

لایه بندی ساده: در دیگر شرایط، غیر از آنچه که در بند اخیر بیان شده، یعنی در شرایطی که لایه بندی یکنواخت است، به آن لایه بندی ساده نیز اطلاق می‌شود.

گمانه - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

انجام ندادن حفر گمانه ممکن است؟

بله، اما لازم است تمامی شرایط  گفته شده پایین برقرار باشد:

 • داده‌ها و اطلاعات کافی از محدوده‌ محل مورد نظر و زمین‌های با سازند زمین شناسی مشابه در دسترس باشند.
 • ساختمان مورد نظر با اهمیت کم یا با اهمیت متوسط و باید حداکثر ۴ طبقه باشد.
 • ساختمان مورد نظر باید مساحت اشغال کمتر از ۳۰۰ متر مربع باشد.
 • در طراحی و اجرای ساختمان ها نیاز به گودبرداری به میزان کمتر از ۲ متر باشد.
 • تعداد ساختمان‌ها زیاد یعنی بیش از ۳ ساختمان مشابه و نزدیک به یکدیگر مثل شهرک‌ها، پروژه‌های انبوه‌سازی و غیره نباشد.
 • نوع زمین طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (استاندارد ۲۸۰۰)، از نوع ۱و ۲ نباید باشد.
 • احتمال مواجه شدن با خاک‌های دستی در محل های ساخت نباشد.
 • احتمال مواجه شدن با خاک‌های مسئله‌دارمثل خاک‌های متورم شونده، خاک‌های با پتانسیل روانگرایی و خاک‌های رمبنده نیز نباشد.
 • نکات حفر گمانه :

  ۱) طبقه‌بندی نوع و جنس خاک می‌باید بر مبنای مشاهدات، و انجام آزمایش‌های مورد نیاز و متناسب با مصالح به دست آمده از حفاری گمانه یا چاهک یا هر نوع شناسایی اکتشافی زیر سطحی در نقاط مناسب انجام گردد.

  ۲) آزمایش‌های لازم به منظور ارزیابی و برسی مقاومت برشی خاک، میزان باربری خاک، اثر تغییر رطوبت بر  باربری خاک ،تراکم پذیری و تورم زایی خاک، روانگرایی دیگر موارد متناسب با نوع و مکان پروژه می‌باید انجام شود.

  ۳) وسعت شناسایی زمین، از قبیل انواع تعداد و نوع حفاری ، تجهیزات مورد استفاده برای حفاری و نمونه برداری باید توسط طراح صاحب صلاحیت تعیین گردد.

 

برای گودبرداری‌ها باید لایه‌های زمین در دیواره هر ضلع گود و در راستای عمود بر دیواره هر ضلع گود کاملا  مشخص باشد.

برای انجام تحلیل‌ و ببرسی های پایداری و تغییرشکل در هر ضلع گود لازم است نیمرخ ژئوتکنیکی در دیواره هر ضلع گود و امتداد عمود برآن را نیز تعیین گردد.

هر چه گود عمیق تر باشد، وسعت منطقه‌ای که باید شناسایی شود از سطح اشغال ساختمان می‌باشد.

همچنین در گودهای عمیق و شیروانی‌های بزرگ برای تعیین مقطع ژئوتکنیکی عمود بر هر ضلع، حفر حداقل ۳ گمانه یکی در بالادست، یکی در پایین دست و دیگری روی شیب انجام میشود،

البته در صورت وجود شیب برای هر ضلع لازم و ضروری است.

عمق گمانه ها بر چه پایه ای و چگونه تعیین می‌شود؟

– زمانی که در طراحی پی  بر روی زمین نشست مشخص کننده باشد:در این شرایط لازم است، عمق حداقل یکی از گمانه‌ها بیش‌تر از عمقی باشد که افزایش تنش ناشی از بار ساختمان در آن عمق به کمتر از هر یک از دو معیار زیر می‌رسد. هر عمقی که بیشتر شد ملاک عمل انجام آزمایش است:

الف) ۱۰ درصد از تنش موثر زمین درآن عمق

ب) ۱۰ درصد تنش ناشی از ساختمان بر کف پی که البته  با توجه به منحنی‌های حباب تنش ،عمق می‌باید برای پی‌های مربعی بین ۲B تا ۲٫۵ B، و برای پی‌های نواری بین ۳B تا ۴Bباشد. منظورمان از B، عرض ساختمان یا پی است.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون چیست – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

ازمایشگاه خاک در کرج – ازمایشگاه ژئوتکنیک – ازمایشگاه محلی – مطالعات ژئوتکنیک – ازمایشگاه بتن – ازمایشگاه اسفالت – ازمایش قیر – ازمایش برش مستقیم – طرح اختلاط – دانه بندی

 

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.